Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne ptasia grypa

Informacje

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy Weterynaii na Jasna Gorę

W dniu 12.06.2022r. odbyła się 30-sta Ogólnopolska Jasnogórska Pielgrzymka lekarzy weterynarii.

Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego

Dnia 7 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych przyznanych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne ptasia grypa

W dniach 19 – 20 maja 2022 r. na terenie powiatu siemiatyckiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu przygotowania merytorycznego i praktycznego Inspekcji Weterynaryjnej oraz członków wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu.

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne ptasia grypa

W dniach 19 – 20  maja  2022 r. na terenie powiatu siemiatyckiego  odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne  z zakresu przygotowania merytorycznego  i praktycznego  Inspekcji Weterynaryjnej   oraz członków wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego   do wykonywania zadań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu.

Organizatorem ćwiczeń był Podlaski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach. W ćwiczeniach, oprócz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego, udział wzięli: przedstawiciele  Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,  Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta Drohiczyn,  Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Krzysztof Jażdżewski.

Celem ćwiczeń było przygotowanie merytoryczne i praktyczne Inspekcji Weterynaryjnej   oraz członków powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy  na terenie naszego województwa. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z zasadami zawartymi w polskich weterynaryjnych planach gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, opartych na krajowych i unijnych aktach prawnych.

Ćwiczenia podzielono na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy ćwiczeń oprócz opracowania i omówienia założeń do scenariusza ćwiczeń mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana dr hab. Krzysztofa Śmietanki,  prof. instytutu  „ Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Polsce – aktualna sytuacja. Zasady bioasekuracji ”.

W części praktycznej, która odbyła się na terenie gospodarstwa utrzymującego brojlery   w miejscowości Drohiczyn  Straż Pożarna oraz przedstawiciele firmy SANITBIOTECH zaprezentowali m.in. sposób zabezpieczenia oraz dezynfekcji  oraz procedury usypiania ptaków w ognisku choroby.

Następnie na terenie fermy pracowały grupy zadaniowe złożone z wszystkich uczestników ćwiczeń realizując zadania przedstawione w scenariuszu:

  • opracowanie procedury wejścia / wyjścia z ogniska choroby zakaźnej kategorii A
  • dochodzenie epizootyczne w ognisku choroby
  • kontrola bioasekuracji fermy, opracowanie propozycji planu bioasekuracji z uwzględnieniem profilu produkcyjnego gospodarstwa
  • organizacja systemu zarządzania kryzysowego/ łańcuch decyzyjny w ognisku HPAI
  • organizacja likwidacji ptaków, utylizacji uppz, dezynfekcji w ognisku HPAI, szacowania ptaków/ pasz/ ściółki/sprzętu.

W kolejnym dniu ćwiczeń uczestnicy wysłuchali wykładu Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Krzysztofa Jażdżewskiego  na temat aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce i na świecie. Następnie liderzy poszczególnych grup zadaniowych omówili rezultaty działań prowadzonych w symulacyjnym ognisku choroby.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały jak ważne jest współdziałanie Inspekcji Weterynaryjnej  z członkami zespołów zarządzania kryzysowego zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym. Spotkanie służb zaangażowanych w sytuacje kryzysowe pozwoliło  na analizę problemów w ramach zwalczania ognisk HPAI oraz stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, nowych poglądów i rozwiązań istotnych dla sprawnej współpracy podczas likwidacji ogniska choroby.