(15kB)  (15kB)  (15kB)(15kB)

Akty prawneROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lipca 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych

USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

ROZPORZĄDZENIE nr 14/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie niektórych powiatów województwa podlaskiego

Mapa Regionalizacja

ROZPORZĄDZENIE nr 13/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego

Apel do rolników

Informacja dla hodowców świń - podstawowe zasady przemieszczania świń na obszarach (opr. GIW)

Informacja dla hodowców świń

ROZPORZĄDZENIE nr 12/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego i monieckiego

ROZPORZĄDZENIE nr 11/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego

ROZPORZĄDZENIE nr 10/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego

ROZPORZĄDZENIE nr 9/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego

ROZPORZĄDZENIE nr 8/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego

ROZPORZĄDZENIE nr 1/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/464 zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii i Polski. Decyzja powyższa, po wejściu w życie, zniesie w Polsce obszar zagrożenia (gminy wchodzące w jego skład zostaną włączone do obszaru objętego ograniczeniami), ustanowiony w związku w występowaniem ASF. W związku z powyższym, spośród krajów UE, w których ASF wystąpił po raz pierwszy w 2014 r., Polska staje się jedynym krajem, w którym wyznaczone są tylko dwa obszary – objęty ograniczeniami (wymieniony w części II załącznika do decyzji 2014/709/UE) i ochronny (wymieniony w części I załącznika do w/w decyzji)
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/464

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/180 z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Litwy i Polski. Decyzja ta zmienia w przypadku Polski zasięg obszaru objętego ograniczeniami (załącznik część II), włączając do niego dodatkowe gminy: Czyże, Hajnówkę z miastem Hajnówka i część Zabłudowa.
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/180 z dnia 9 lutego 2016 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sposobu szacowania wartości rynkowej zwierząt tytułem wypłaty odszkodowania za świnie poddane ubojowi lub zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach niespełniających wymagań w zakresie Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sposobu szacowania wartości rynkowej zwierząt

Wzór oświadczenia posiadacza świń o niespełnieniu wymagań bioasekuracji zgodnie z pkt 8 Programu bioasekuracji oraz zgodnie art. 57e ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. 2014 poz. 1539 oraz 2015. poz. 266 i 470 )
Wzór oświadczenia - edytowalne
Wzór oświadczenia


Informacja dla utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. - przygotowana przez resort rolnictwa.
Informacja

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie utworzenia przez Komisję Europejską dodatkowej strefy (obszar zagrożenia) na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego.

Komunikat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

tekst jednolity

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE

ROZPORZĄDZENIE nr 5/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i sokólskiego

ROZPORZĄDZENIE nr 2/2014 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiegoj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/637/UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń w niektórych państwach członkowskich

Tabela z aktualnym obszarem objętym ograniczeniami

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i sokólskiego

Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1979) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/178/UE)


Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami - dopuszczony - informacja Ministerstwa Rolnictwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz.U z 26 lutego 2014, poz. 247).mouseover