Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne ptasia grypa

W dniach 19 – 20  maja  2022 r. na terenie powiatu siemiatyckiego  odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne  z zakresu przygotowania merytorycznego  i praktycznego  Inspekcji Weterynaryjnej   oraz członków wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego   do wykonywania zadań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu.

Organizatorem ćwiczeń był Podlaski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach. W ćwiczeniach, oprócz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego, udział wzięli: przedstawiciele  Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,  Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta Drohiczyn,  Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Krzysztof Jażdżewski.

Celem ćwiczeń było przygotowanie merytoryczne i praktyczne Inspekcji Weterynaryjnej   oraz członków powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy  na terenie naszego województwa. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z zasadami zawartymi w polskich weterynaryjnych planach gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, opartych na krajowych i unijnych aktach prawnych.

Ćwiczenia podzielono na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy ćwiczeń oprócz opracowania i omówienia założeń do scenariusza ćwiczeń mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana dr hab. Krzysztofa Śmietanki,  prof. instytutu  „ Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Polsce – aktualna sytuacja. Zasady bioasekuracji ”.

W części praktycznej, która odbyła się na terenie gospodarstwa utrzymującego brojlery   w miejscowości Drohiczyn  Straż Pożarna oraz przedstawiciele firmy SANITBIOTECH zaprezentowali m.in. sposób zabezpieczenia oraz dezynfekcji  oraz procedury usypiania ptaków w ognisku choroby.

Następnie na terenie fermy pracowały grupy zadaniowe złożone z wszystkich uczestników ćwiczeń realizując zadania przedstawione w scenariuszu:

  • opracowanie procedury wejścia / wyjścia z ogniska choroby zakaźnej kategorii A
  • dochodzenie epizootyczne w ognisku choroby
  • kontrola bioasekuracji fermy, opracowanie propozycji planu bioasekuracji z uwzględnieniem profilu produkcyjnego gospodarstwa
  • organizacja systemu zarządzania kryzysowego/ łańcuch decyzyjny w ognisku HPAI
  • organizacja likwidacji ptaków, utylizacji uppz, dezynfekcji w ognisku HPAI, szacowania ptaków/ pasz/ ściółki/sprzętu.

W kolejnym dniu ćwiczeń uczestnicy wysłuchali wykładu Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Krzysztofa Jażdżewskiego  na temat aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce i na świecie. Następnie liderzy poszczególnych grup zadaniowych omówili rezultaty działań prowadzonych w symulacyjnym ognisku choroby.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały jak ważne jest współdziałanie Inspekcji Weterynaryjnej  z członkami zespołów zarządzania kryzysowego zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym. Spotkanie służb zaangażowanych w sytuacje kryzysowe pozwoliło  na analizę problemów w ramach zwalczania ognisk HPAI oraz stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, nowych poglądów i rozwiązań istotnych dla sprawnej współpracy podczas likwidacji ogniska choroby.