Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w naszym województwie

kuryPodlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii mając na względzie wystąpienie w dniu 15 maja br. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w kolonii lęgowej mewy śmieszki  w powiecie łomżyńskim ( okolice miejscowości Piątnica Włościańska ) oraz kolejne lawinowo notowane od dnia 24 kwietnia br. ogniska u mew na terenie całego kraju ( 90 ognisk do dnia 17 maja br. )  informuje, że na terenie województwa  podlaskiego występuje wysokie ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób.  

W celu ograniczenia ryzyka  przeniesienia wirusa HPAI do hodowli drobiu należy ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji: ulotka zasady bioasekuracji

Posiadacze drobiu są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania  powiatowego lekarza weterynarii  lub  najbliższego podmiotu  świadczącego  usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania  powiatowego lekarza weterynarii  lub  najbliższego podmiotu  świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o  przypadkach  zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.