Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Przepisy

Prawo krajowe

Wszystkie odnośniki dotyczące ustaw i rozporządzeń odsyłają do treści aktów prawnych zamieszczonych na stronie administrowanej przez Kancelarię Sejmu - Internetowy System Informacji Prawnej

Inspekcja Weterynaryjna
Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych
Identyfikacja i rejestracja zwierząt
Dobrostan zwierząt
Kontrola weterynaryjna
Pasze
Produkty lecznicze weterynaryjne
Kontrole w ramach wzajemnej zgodności