(15kB)        (15kB)
Dokumenty do pobrania

Zlecenie na wykonanie badania.

Chemia: żywność, pasze

Zlecenie ogólne Zlecenie ogólne - edytowalne
Zlecenie ogólne Zlecenie ogólne

Pasze Załącznik do zlecenia na badania chemiczne Pasze Załącznik do zlecenia na badania chemiczne wykonywane w Pracowni Badań Chemicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok - edytowalne
Pasze Załącznik do zlecenia na badania chemiczne Pasze Załącznik do zlecenia na badania chemiczne wykonywane w Pracowni Badań Chemicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok

Żywność - Załącznik do zlecenia na badania chemiczne Żywność - Załącznik do zlecenia na badania chemiczne wykonywane w Pracowni Badań Chemicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok -edytowalne
Żywność - Załącznik do zlecenia na badania chemiczne Żywność - Załącznik do zlecenia na badania chemiczne wykonywane w Pracowni Badań Chemicznych Środków Spożywczych ZHW BiałystokMikrobiologia: żywność, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością

Zlecenie ogólne Zlecenie ogólne - edytowalne
Zlecenie ogólne

Zlecenie na wykonanie badań wg Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 - edytowalne
Zlecenie na wykonanie badań wg Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005

Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością ) - edytowalne
Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością )

Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (żywność) - edytowalne
Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (żywność)

Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (Pasze)- edytowalne
Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych ZHW Białystok (Pasze)


Mikrobiologia Pasz: Antybiotyki i PCR

Zlecenie ogólne Zlecenie ogólne - edytowalne
Zlecenie ogólne

Zlecenie ogólne Załącznik do zlecenia na badania PCR i w kierunku antybiotyków wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych (Pasze) - edytowalne
Załącznik do zlecenia na badania PCR i w kierunku antybiotyków wykonywane w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych (Pasze)


Patologia. Mikrobiologia Pasz. PAP. Salmonella w próbkach środowiskowych z etapu pierwotnej produkcji

Zlecenie na wykonanie badania anatomopatologicznego Zlecenie na wykonanie badania anatomopatologicznego - edytowalne
Zlecenie na wykonanie badania anatomopatologicznego

Zlecenie do wykonania badania materiału patologicznego i próbek z etapu produkcji pierwotnej Zlecenie do wykonania badania materiału patologicznego i próbek z etapu produkcji pierwotnej - edytowalne
Zlecenie do wykonania badania materiału patologicznego i próbek z etapu produkcji pierwotnej

Zlecenie na wykonanie badania w kierunku obecnoœci Salmonella próbek z etapu produkcji pierwotnej Zlecenie na wykonanie badania w kierunku obecnoœci Salmonella próbek z etapu produkcji pierwotnej - edytowalne
Zlecenie na wykonanie badania w kierunku obecnoœci Salmonella próbek z etapu produkcji pierwotnej

Zlecenie na wykonanie badania PAP i mikrobiologicznego pasz Zlecenie na wykonanie badania PAP i mikrobiologicznego pasz - edytowalne
Zlecenie na wykonanie badania PAP i mikrobiologicznego pasz


ZHW Białystok O/Łomża

Ankieta klienta
Ankieta
Zlecenie Ankieta

Pracownia Badań Serologicznych
oświadczenie

Pracownia Badań Serologicznych
Pracownia Patologii i Badania Pasz
oświadczenie GMO
Zlecenie
Zlecenie Zlecenie edytowalne
mouseover